İleri Yaşlarda Ev Güvenliği

İleri yaşlarda unutkanlık, işitsel ve görsel algıda yaşanan sorunlar ve hareket kabiliyetinin azalması gibi nedenlerle sıklıkla ev kazalarıyla karşılaşılır. Özellikle mutfak ve banyo kazaları ev [...]

0 Devamı

Yaş Almayı Nasıl Karşılamalıyız?

Ülkemiz ve dünyamız giderek yaşlanıyor. 21 yy.ın en önemli başarılarından biri insanoğlunun doğumla beklenen yaşam süresindeki artıştır. Teknolojideki ilerlemeler ve bulaşıcı hastalıklarla [...]

0 Devamı